виж видеото

Тръжна процедура

 

Във връзка с изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.040- 1223-C01 „Подобряване на производствения капацитет и конкурентоспособността на ХС - Стил ООД“ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, обявяваме процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка на Лазерна система за рязане и гравиране“ – 1 брой.

 

Срок за подаване на оферти: 09.07.2020 г.              

 

Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.

 

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

 

Документацията по процедурата може да свалите от тук.

 

 

 

 

 

Изпрати запитване

captcha