виж видеото

Проект 4

 

На 18.04.2023 г. ХС-Стил ООД сключи договор за изпълнение на проект BG-RRP-3.004-2490-C01 „Технологична модернизация в предприятието“ по Механизма за възстановяване и устойчивост. Проектът ще се изпълни с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Целта на проектното предложение е повишаване ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност и намаляване на производствените разходи на ХС-Стил ООД.

Очакваният ефект от реализацията на проектното предложение е възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие чрез цифровизация на производствените процеси, с цел разширяване на дейността на ХС-Стил ООД.

В рамките на проекта ще бъде придобит дълготраен материален актив - "Цифрово-управляема вакуумна формоваща машина".

Проектът ще се изпълнява от 18.04.2023 г., но не по-късно до 18.03.2024 г.

Общата стойност на проекта е 675 000 лв., от които 303 750 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране. 

Изпрати запитване

captcha