виж видеото

Проект 3

На 15.10.2021 г. ХС-Стил ООД сключи договор за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.089-1963-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 2020. Проектът ще се изпълни с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Проектът ще се изпълнява от 15.10.2021 г., но не по-късно до 15.01.2022 г.

Общата стойност на безвъзмездното финансиране по проекта е 50000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране. 

 

 

Изпрати запитване

captcha